Alaball Berros
Carrer Sant Llorenç
08849
Sant Climent de Llobregat
Baix Llobregat
626437768
enric@alaballberros.com
Enric Alaball Jiménez
626437768
enric@alaballberros.com


SITUACIÓ


TIPUS DE PRODUCCIÓ


>> Cultiu protegit (hivernacle, umbracle)
>> Cultiu a l'aire lliure

>> Convencional

>> Herba fresca

>> Rentador hortícoles

REGISTRES

VP/P/1313/2013
0.1381
ADV Horta Baix Llobregat


Anethum graveolens L. (Anet, Eneldo, Dill, Aneth) / Herba fresca
Borago officinalis L. (Borratja, Borraja, Borage, Bourrache) / Herba fresca
Calendula officinalis L. (Boixac, Caléndula, Marigold, Souci) / Herba fresca
Coriandrum sativum L. (Coriandre, Cilantro, Coriander, Coriandre ) / Herba fresca
Laurus nobilis L. (Llorer, Laurel, Bay tree, Laurier) / Herba fresca
Mentha spicata L. sin. M. viridis (L.) L. (Herba bona, Hierbabuena, Spearmint, Menthe verte) / Herba fresca
Ocimum basilicum L. , O. minimum L. (Alfàbrega, Albahaca, Basil, Basilic) / Herba fresca
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss sin. P. sativum Hoffm. (Julivert, Perejil, Parsley, Persil) / Herba fresca
Rosmarinus officinalis L.(Romaní, Romero, Rosemary, Romarin) / Herba fresca
Ruta graveolens L. (Ruda, Rue) / Herba fresca
Thymus vulgaris L. (Farigola-Timó, Tomillo, Thyme, Thym) / Herba fresca
Tropaeolum majus L. (Caputxina, Capuchina, Indian cress, Capucine) / Herba fresca
Urtica dioica L. (Ortiga gran, Ortiga mayor, Stinging nettle, Grande ortie) / Herba fresca

>> 0130 Vivers i conreus de plantes ornamentals (comprèn la producció de tots els productes per a les plantacions vegetals (fins i tot esqueixos i plantacions llavoreres) per a la reproducció directa de plantes o bé per a la creació de planter amb la finalitat de plantar-lo, posteriorment, i produir plantes; El conreu de plantes per a la jardineria ornamental).
>> 0113 Conreu d'hortalisses, arrels i tubercles (julivert)

Venda a l'engròs : Alfàbrega fresca Herba fresca en quarta gamma : Envasat d'herba fresca en safata de porex i de PET amb film

CONTACTE: Tel. 973481752 (Eva Moré) o eva.more@ctfc.cat