-->
Finançament:

 

L’any 2020 es van registrar a Catalunya un total de 508 ha de cultiu de plantes aromàtiques i medicinals, principalment de julivert com herba fresca i d’espècies aromàtiques herbàcies diverses destinades bàsicament a l’obtenció d’herba seca.

Per tal de donar relleu a aquest sector, el Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, va elaborar una base de dades de la producció actual de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya, creuant dades pròpies i públiques, i fent una enquesta als productors identificats.

L'enquesta recull dades detallades de l’activitat econòmica de 54 empreses a Catalunya, així com de les espècies produïdes en cultiu o recol·lecció silvestre i dels productes finals elaborats.

Aquesta informació es pot consultar en un directori públic que permet realitzar cerques combinades per:

 • Nom de l’empresa
 • Comarca
 • Tipus de producció (p.ex. cultiu)
 • Tècniques de producció (p.ex. ecològic)
 • Equipament disponible (p.ex. assecador)
 • Activitat econòmica (p.ex 0230 Recol·lecció de productes forestals diversos)
 • Espècies produïdes (p.ex. Àrnica (Arnica montana)
 • Tipus de matèria primera obtinguda (p.ex. Herba seca)
 • Producte elaborat (p.ex. cosmètic)

I retorna un llistat d’empreses que compleixen la selecció feta.

De cada empresa es pot consultar informació sobre:

 • Dades de contacte de l’empresa
 • Tipus de producció
 • Registres
 • Espècies cultivades o recol·lectades, i matèria primera obtinguda de cadascuna d’elles
 • Activitat realitzada
 • Productes elaborats

Si desitgeu sortir al directori o observeu alguna dada errònia, contacteu-nos: Tel. 973481752 (Eva Moré) o eva.more@ctfc.cat

 

 

CONTACTE: Tel. 973481752 (Eva Moré) o eva.more@ctfc.cat