Guillem Castañé Brunsó
C/ Orient, 7
17466
Garrigoles
Baix Empordà
699690885
guillemcb16@gmail.com
Guillem Castañé Brunsó
699690885
guillemcb16@gmail.com
SITUACIÓ


TIPUS DE PRODUCCIÓ


>> Cultiu a l'aire lliure
>> Recol·lecció silvestre

>> Ecològic

>> Herba fresca

>> Assecador

REGISTRES

CT 005880 P
Parc de les Olors, Emporarom


Calèndula, boixac (Calendula officinalis) / Herba seca
Espígol, barballó (Lavandula latifolia) / Herba seca
Farigola, timó (Thymus vulgaris) / Herba seca
Herba bona (Mentha spicata, M.viridis) / Herba fresca
Orenga (Origanum vulgare) / Herba seca
Poliol blanc (Micromeria fruticosa, Satureja fruticosa) / Herba seca
Romaní (Rosmarinus officinalis) / Herba seca
Sajolida (Satureja montana) / Herba seca
Sàlvia (Salvia officinalis) / Herba seca
Sempreviva (Helichrysum stoechas, H.italicum) / Herba seca
Tarongina (Melissa officinalis) / Herba seca

Farigola, timó (Thymus vulgaris) / Herba seca
Romaní (Rosmarinus officinalis) / Herba seca

>> 1039 Preparació i conservació de fruites i hortalisses ncaa (comprèn La fabricació de productes alimentaris a base, fonamentalment, de fruites o verdures, excepte plats preparats congelats o enllaunats; La conservació de fruites, fruita seca, llegums i hortalisses: congelació, assecatge, conservació en oli o en vinagre, enllaunament i similars)
>> 0128 Conreu d'espècies, plantes aromàtiques, medicinals i farmacèutiques (comprèn el conreu de plantes aromàtiques i espècies no perennes: pebre, xili i pebrot, fonoll, canyella, llúpol i altres; plantes per a l'elaboració de fàrmacs i narcòtics; plantes utilitzades principalment en perfumeria, farmacologia o bé com a insecticides, fungicides o similars).
>> 0111 Conreus de cereals (excepte arròs), lleguminoses i llavors oleaginoses (comprèn el conreu de llavors de: llavors de ricí, llavors de llinosa, llavors de mostassa, llavors de safranó (càrtam), llavors de sèsam, i altres llavors oleaginoses ncaa).
>> 9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals (comprèn la gestió de jardins botànics).

Venda a l'engròs : Planta seca de: romaní, farigola, calèndula, sajolida, poniol, tarongina, menta.

CONTACTE: Tel. 973481752 (Eva Moré) o eva.more@ctfc.cat